/ /
Advokát v Praze
Právník, advokát z Prahy přímo pro Vás
/ /

Ceny advokátních služeb

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb. Ceny právní pomoci jsou účtovány buď smluvní nebo mimosmluvní v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci. První porada s advokátem, kdy je klientem pouze předestřen samotný důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je advokátem poskytována bezplatně.

/ /